2.1. граматичний

 

χλος – 1) натовп; 2) тилові війська; 3) неорганізована група людей; 4) турбування, трудність, невигода.

В грецькому оригіналі цей термін фігурує два рази і у трьох українських перекладах перекладається трьома різними термінами: натовп, народ, люди.

НАТОВП – 1. Велике неорганізоване скупчення людей. 2. Тиснява, штовхання серед великого скупчення людей.

ЛЮДИ – 1. Суспільні істоти, що являють собою найвищий ступінь розвитку живих організмів, мають свідомість, володіють членороздільною мовою, виробляють і використовують знаряддя праці. 2. Сторонні, інші особи у протиставленні суб’єктові. 3. Особи, що оточують певного суб’єкта. Особи, знайомі певному суб’єктові.

НАРОД – 1. Населення держави, жителі країни. 2. Форма національної та етнічної єдності (нація, народність, іноді плем’я). 3. Взагалі люди, переважно у великій кількості. 4. Певна кількість людей, які мають що-небудь спільне (у поведінці або зовнішньому вигляді).

У наступному рисунку я користуюсь перекладом Огієнка.

                     Рис.  7 .   ЄВАНГЕЛІСТИ

 

 

Рис. 8 . І. LECTIO. Мт. 20, 29-34. 2. Філологічний аналіз. 1. граматичний, слова ὄχλος

 

Мою увагу на Рис. 7. привертає паралельний текст Луки. Термін ὄχλοςв Матея фігурує два рази і позначає людей, які йшли за Ісусом. Лука позначає людей, які йшли за Ісусом, трьома термінами: ὄχλος ,  προάγοντες,  λαὸς . Чому Лука додає третій термін? Λαὸς є просто синонімом ὄχλος , таким самим як πολλοὶ багато-хто і προάγοντες ті, що попереду,   чи така заміна має глибший сенс? Отож, мене цікавить також уживання терміна λαὸςв Матея і в Луки.

 

λαὸς– 1) військо, піхотинці, сухопутна армія; 2) люди; 3) населення; 4) публіка, глядачі; 5) зібрання; 6) натовп; 7) народ; 8) плем’я.

 

ὁδός– 1) шлях, дорога; 2) вулиця; 3) русло, напрям, плин; 4) рух, перехід, мандрівка; 5) метод, спосіб, засіб.

ὁδῷ , καθʼ όδόν за визначеним методом, планомірно, методично, належним способом.

 

τί θέλετε– від θέλω – 1) бажати, хотіти, бути схильним, стреміти; 2) погоджуватись, бути готовим; 3) бути в стані, могти; 4) думати, вважати, стверджувати; 5) значити, означати; 6) любити.